Různé zbytky barevných, lekákových apod. papírů

Různé zbytky barevných, lekákových apod. papírů