Použití vzoru (doplněno lístky s bílou transparentní)

Použití vzoru (doplněno lístky s bílou transparentní)